Yhdistys ja oppaat

Historiaa

Suomen Opasliitto ry perustettiin muutamien jo olemassa olleiden opaskerhojen kattojärjestöksi vuonna 1974. Oulussa ensimmäinen matkailuoppaan peruskurssi järjestettiin vuonna 1976 ja samana vuonna perustettiin Oulun matkailuoppaat ry. Niinpä vuonna 2016 vietettiin yhdistyksen 40-vuotisjuhlia. Ensimmäinen puheenjohtaja Rita Mattlar oli alullepaneva voima opastoiminnan syntymiseen. Muina puheenjohtajina ovat toimineet Seija Veikkolainen, Lea Seppänen, Maarit Hyvönen, Anni Lyytikäinen, Tuula Kareinen, Aili Saukkonen, Sami Niemelä, Kaarina Kokko ja vuodesta 2019 Päivi Rintamäki.

Oppaat ovat järjestäneet alusta lähtien lukuisia koulutustilaisuuksia ja tutustuneet alueen yrityksiin ja koulutus- ja kulttuurilaitoksiin. Oulussa on järjstetty useita matkailuoppaan koulutuksia ja  matkanjohtajakursseja. Tätä kautta joukkoon on tullut muutaman vuoden välein uusia toimeliaita jäseniä.

Oulun Matkailuoppaat ry vaihtoi nimensä Oulun seudun oppaat ry:ksi vuonna 2003 toiminta-alueen laajentuessa.

Syksyllä 2011 Oulun seudun oppaat ry järjesti Oulussa Suomen Opasliiton valtakunnalliset opaskoulutuspäivät ja liittokokouksen kolmannen kerran historiansa aikana. Vuonna 2016 Oulun seudun oppaat juhlivat nelikymppisiään järjestämällä Pohjois-Suomen oppiden aluekoulutuspäivät ja julkaisemalla oman juhlajulkaisunsa ”40 vuotta matkailijoiden palveluksessa”.

Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää vähintään Suomen Opasliiton vaatimukset täyttävää opaskoulutusta, ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa Oulun kaupungin ja lähikuntien matkailutoimien, matkailuyritysten ja sidosryhmien kanssa, tehdä opastoimintaa tunnetuksi sekä toimia yhteistyössä muiden oppaiden kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yhdistys järjestää jäsenilleen säännöllisesti tutustumiskäyntejä ja muita koulutustilaisuuksia. Oulun seudun oppaat ry on Suomen Opasliitto ry:n jäsenyhdistys.

Oulun seudun oppaat haluavat jatkaa menestyksekästä työtään niin Oulun alueen tunnettuuden lisäämiseksi matkailijoiden keskuudessa kuin oululaistenkin tietoisuuden lisäämiseksi omasta asuinympäristöstään.

Jäsenistö

Oulun seudun oppaat ry:n jäsenistö koostuu oppaina toimivista Suomen opasliiton auktorisoimista matkailuoppaista ja kannatusjäsenistä. Auktorisoitu matkailuopas on vähintään Suomen opasliiton hyväksymän matkailuoppaan koulutuksen suorittanut opasyhdistyksen jäsen, jolla on opastusoikeus voimassa. Peruskoulutuksen lisäksi monet jäsenemme ovat laajentaneet opastusalan ammattitaitoaan esim. Suomen Opasliiton matkanjohtajakurssilla ja muilla alan kursseilla. Useat jäsenet on suorittaneet myös alan ammattitutkinnon.

Kielivalikoima kattaa tällä hetkellä molemmat kotimaiset, englannin, saksan, ranskan, italian, kreikan, hollannin, kiinan, japanin, unkarin ja venäjän.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Uusia oppaita koulutetaan tarpeen mukaan. Jo ennen matkailuoppaan koulutuksen suorittamista Oulussa matkailuoppaana toimimisesta kiinnostuneet voivat liittyä yhdistykseen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenet pääsevät mukaan kaikkeen muuhun yhdistyksen toimintaan, mutta opastustehtäviä he eivät voi suorittaa ennen kuin ovat suorittaneet vähintään matkailuoppaan koulutuksen ja saaneet Suomen Opasliiton auktorisoinnin. Yhdistys järjestää jäsenilleen esimerkiksi täydennyskoulutusta ja kuukausittaisia tutustumiskäyntejä.

Oulun seudun oppaat ry:n hallitus 2021
Päivi Rintamäki, puheenjohtaja
Leena Kontiokari, sihteeri
Anna Sachinopoulou, rahastonhoitaja
Marika Haapakoski, varapuheenjohtaja
Kaarina Kokko
Marita Mikkonen
Jenni Miettunen, viestintävastaava

Yksittäisille hallituksen jäsenille postia voi lähettää osoitteella etunimi.sukunimi[at]oulunseudunoppaat.fi.